• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Amasya Üniversitesi

 

 Beceri- Koordinasyon Testi

1.İstasyon (Yer Jimnastiği):Bu istasyonda temel jimnastik becerilerinden düz takla, geri takla, amut ve çember hareketlerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Adayın her hareketteki başarısı 100 üzerinden değerlendirilecektir. Aday sergilediği her hareketten 100 puan üzerinden 50 puanının altına düştüğünde o hareketten başarısız sayılır. Bu istasyonda aday her başarısız hareketinde 5sn.’lik ceza alır, aldığı toplam ceza koordinasyon testinin süresine eklenir.Adayın dörtte dört başarılı olan hareketinde bu istasyonda 5 sn ödül verilmez.

 A.ÖNE TAKLA

TEKNİK YAPIMI: Harekete, ayakta temel duruş pozisyonundan başlanır. Çömelik oturuşa gelinirken, kollar birbirine paralel ve gergin şekilde ileriye uzatılarak eller bir adım ileride yere koyulur, ayakuçlarıyla ittiriş yapılır, kollar gergin omuzlar ileriye yatırılır, çene göğse yaklaştırılır ve ense, ellerden ileriye (ellerle üçgen oluşturacak şekilde) koyulur. Yuvarlanma başladıktan sonra eller diz altından bacakları kavrar topuklar kalçaya doğru çekilir, göğüs süratle dizlere yaklaştırılarak ayağa kalkılır ve hareket tamamlanır.

B.GERİYE TAKLA

TEKNİK YAPIMI: Harekete, ayakta temel duruş pozisyonundan başlanır. Geriye doğru çömelik oturuş yapılırken dikkat edilecek en önemli nokta, dizlerin düşey doğrultunun önüne geçmemesidir. Bu pozisyonda geriye doğru, yere sırasıyla kalça, bel bölgesi, sırt ve omuzlar temas edecek şekilde yuvarlanırken (dizlerin gövdeden ayrılmasına izin verilmez) eller süratle başın iki yanına getirilerek (ellerin arası omuz genişliğinde) yere dayanma yapar ve yeri güçlü bir şekilde ittirir. Geriye yuvarlanma sırasında dizler süratle göğse doğru çekilir. Kolların gergin duruma gelmesiyle birlikte, ayaklar kalça yere basar ve hareket tamamlanır

C.AMUT

TEKNİK YAPIMI: Ayakta temel duruştan kollar gergin ve birbirine paralel olarak dayanma bacağı ile birlikte önden yukarıya doğru kaldırılır. Kollar başın iki yanında ve omuzlar kulak memelerine değecek şekilde yukarıya uzatılır. Dayanma bacağıyla ileriye doğru büyükçe bir adım alınır ve diz bükülür, gövde öne katlanırken gerideki bacak (savurma bacağı) yukarıya kaldırılır. Dayanma bacağındaki bükülme eller yere değene  kadar  devam  eder,  eller yere değdiği an savurma bacağı hızla savrulur, dayanma bacağı yeri  kuvvetle  ittirerek gergin bir şekilde savurma bacağı ile birleştirilir ve amut pozisyonuna gelinir. Yere doğru eğilişte kolların gövdeyle birlikte hareket etmesi ve uzantısının bozulmaması, başın kolların arasında kalması, sırtın düz olması gerekir Amut pozisyonunda ellerin arasındaki açıklık omuz genişliğinde olmalı, eller hafif dışa dönmelidir. Dirsekler ve omuzlar gergin, yukarıya uzanma tam olmalı, başkolların arasında kalmalı, yukarıya kaldırılmamalı veya çene göğüse yaklaştırılmamalıdır. Kalça sırtla aynı doğrultuda, dizler gergin, kalça kasları sıkılı, bacaklar bitişik, ayak uçları, kalça, sırt, baş ve kollar aynı düşey doğrultu üzerindedir ve takla bağlantısı yapılırken, omuzlar ileri yatırılarak ense ellerin ilerisinde yere konulur.

D.ÇEMBER

TEKNİK YAPIMI: Harekete başlama pozisyonu amut hareketinde olduğu gibidir. Dayanma bacağı üzerinde ¼ dönüş yaparak da başlanabilir, bu pozisyon yana doğru yapılacak olan harekete daha uygundur.Dayanma bacağı ile ileriye doğru büyükçe bir adım alınır, dizler bükülür, gövde ileriye doğru uzanır ve ( harekete sol bacak kaldırılarak giriliyorsa) sol el dayanma ayağından uzağa, aynı doğrultuda koyulur. Dayanma bacağı yeri kuvvetle iter, diğer bacak süratle savrulur, boştaki el omuz genişliğinde ve aynı doğrultuda yere dayanma yaparak açık bacak amut pozisyonuna gelinir. Dönüşün devamında önce savurma bacağı sonra diğer bacak yere dayanma yaparak hareket tamamlanır

NOT: Jimnastik hareketleri teknik yapıma ve şekillere uygun olmalıdır.

2.İstasyon (Hentbol):Bu istasyonda aday, kaleye 9 metre uzaklıktaki çizginin  sağ ve sol tarafına yerleştirilmiş 2 şer adet hentbol topunu,60cm x 60 cm lik hedefe tercih ettiği tek el ile (her atışta farklı el tercih edilebilir)kale atışı yapar. Çift elle yapılan atışlar geçersiz sayılır. Aday çizgiye basmadan çizgi  gerisinden toplam 4 (dört) kale atışı yapar. Aday her köşedeki iki toptan birini, tercih ettiği sıraya göre, hentbol kalesinin yakın üst köşesine  diğerini  ise kalenin uzak üst köşesine kale atışı yapmak zorundadır. Aynı atışlar diğer  köşede duran iki hentbol topuyla da tekrarlanır. Bir köşeden kullandığı iki topu da aynı köşeye attığında, ilk atışı o köşe için değerlendirilecek, ikinci atışı ise isabete bakılmaksızın hata olarak kabul edilecektir. Atışların başarılı sayılması için topun muhakkak, belirtilen hedef alan içerisinden kalenin içerisine düşmesi zorunludur. Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir. Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül koordinasyon testi süresinden düşülür.

 3.   İstasyon (Basketbol): Aday bu istasyonda belirlenen alan içerisinde bir tanesi serbest atış bölgesinde, iki tanesi sağlı sollu olmak üzere 2 sayılık atış bölgesinde bir tanesi de 3 sayılık atış bölgesinde 1.25 cm x1.25 cm renkli  bantlarla hazırlanmış alan dışında kutu içine bırakılmış 4 basketbol topunu kullanarak toplam 4 atış yapacaktır. Adaylar kendileri için belirlenmiş 1.25 cm x1.25 cm alan içerisinden çizgiler dahil olmak 4 topu kullanmak zorundadır. Adaylar başarılı veya başarısız atışlarında kullandığı topu, aldığı yere koymak zorunda değildirler.

Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir. Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül koordinasyon testi süresinden düşülür.

4.  İstasyon (Voleybol):Bu istasyonda duvara hazırlanan 3 m yükseklikte, 80 x 80 cm kare alan içerisine çizgiler dahil olmak üzere 3 m uzaklıktaki atış çizgisinin gerisinden atış çizgisi önüne yerleştirilmiş kutuların içerisinde bulunan 4 voleybol topunu birer birer alarak eliyle havaya attığı top ile belirlenen hedefe sırasıyla 2 manşet 2 parmak pas atışı yapar. Aday isabet ettiremediği veya yanlış sırayla yaptığı her atışı başarısız atış olarak kabul edilir ve 5sn. ile cezalandırılır. Aday her başarılı ve başarısız atıştan sonra kullanılan topu, aldığı kutu içerisine koymak koşulu ile toplam 4 topu kullanmak zorundadır.

Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir. Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül koordinasyon testi süresinden düşülür.

5.  İstasyon (Futbol): Voleybol testini takiben aday, futbol topunu, kaledeki sol üst köşeye (1m.yükseklikte ve 1.5 m. uzunlukta ki hedef alan içerisine);kale ve aut çizgilerinden farklı yerlerde (erkekler 750 cm. 800cm. 850cm. 900cm.; bayanlar ise 650cm. 700cm. 750cm. ve 800cm uzaklıkta) belirlenen alan içerisinde duran toplar ile4 (dört) şut atar. Adaylar başarılı veya başarısız atışlarında kullandığı topu, aldığı yere koymak zorunda değildir. Atışlar sırasında kullanılan topun diğer topların yerini değiştirmesi halinde ilgili personel topları uygun pozisyona getirecektir.

Aday başarısız her atış için 5sn ceza alır. Bu istasyonda 4 atışını da başarıyla tamamlayan aday ise o istasyon için 5sn ödül alır. Adayın başarısız atışları sonucu aldığı cezalar toplanır ve koordinasyon testi süresine eklenir. Adayın dörtte dört isabet sağladığı başarılı atışlar sonucu aldığı 5 sn. ödül koordinasyon testi süresinden düşülür.

6.      BİTİŞ: Aday 5. istasyonu tamamladıktan sonra bitiş çizgisindeki fotosellerden dikey pozisyonda koşarak geçer ve koordinasyon parkurunu tamamlar. Bitişte aday kendisinden kaynaklanan davranışlara (yere atarak vb.) bağlı olarak fotoselden geçerek cihazın durmasını sağlamaz ise nizami

şekilde fotosel cihazını durdurana kadar sınavını tamamlamamış kabul edilir ve kendisinden nizami bir geçiş yapması beklenir.

NOT: Sınav anında meydana gelebilecek herhangi bir sakatlanma veya sağlık sorununda sadece ilk müdahale yapılır. Acil diğer tıbbi konularda tüm masraflar adaya aittir. Sınav sırasında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarından aday kendisi sorumludur.

 


Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Sınav Tarihi

18-24 Temmuz 2017 

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama Ön Eleme Zikzak Koşu Testi 2. Aşama Koordinasyon Erkeklerde 50 Bayanlarda 30 Kişi ikinci Aşamaya Geçmeye Hak Kazanır.
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan
Baraj Puanı
NL( Normal lise) 230SP (Spor lisesi) ve MS (Milli sporcular)200puan
Kimler Düşünebilir
Ön Eleme ZikZak Koşu Testi olduğu için Koşusu iyi olan adaylar düşünebilirler. İkinci Aşamaya yalnızca Kontejanın 2 Katı kişi geçtiği için çok büyük Avantajdır.

BENZER KILAVUZLAR