• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Kayseri Erciyes Üniversitesi

 Beceri- Koordinasyon Parkuru

1 İstasyon: Aday, sınava başladıktan sonra yere dik yerleştirilen 10 adet slalom çubuk arasından geçerek istasyonu tamamlar. Birbirlerine çapraz olarak yerleştirilen slalom çubukları arasındaki uzaklık 150 cm ve genişlik 1 metredir. İstasyona giren aday birinci slalom çubuğunun sağ tarafından geçerek toplam 10 slalom yapar. Aday geçişler esnasında slalom çubuğunu tutar, devirir veya slalomun yanlış yönünden geçiş yaparsa, HATA komutuyla uyarılır. Aday yaptığı hatayı düzelterek istasyona en baştan tekrar başlar. Aday istasyonu hatasız tamamladıktan sonra 2. istasyona geçer.

2. İstasyon: Aday erkekler için yüksekliği 70 cm, kadınlarda 60 cm olan ve aralarında 120 cm mesafe olan 8 engelin altından ve üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, birinci engelin altından geçerek istasyona giriş yapar. Bir alttan ve bir üstten geçiş yaparak parkuru tamamlar. Aday engelleri geçerken devirir, pozisyonunu bozar, yanlış geçer veya benzer hatalar yaparsa HATA komutuyla uyarılır. Engeli orijinal hale getirdikten sonra parkuru en baştan tekrar eder.

3. İstasyon: Aday bu istasyonda, yerde hazır bulunan (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) sağlık topunu alarak (Erkekler için 3,5 m, kadınlar için 2,5 m yüksekliğindeki) basketbol panyası üzerinden atar. Aday atışı basketbol panyasının ön bölgesinden herhangi bir mesafeden yapabilir. İstasyonda hazır bulunan 5 adet sağlık topu ile 2 başarılı atış yapmak zorundadır. 2 başarılı atış yapan aday istasyonu tamamlamış sayılır. Toplar bittiği halde 2 başarılı atış yapamayan aday, kullandığı topları tekrar alarak 2 başarılı atış yapmak zorundadır. 3. istasyonu tamamlayan aday 4. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi dışardan geçmek zorundadır. Dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, dikmeyi düzeltmeli ve nizami bir şekilde geçmelidir.

4. İstasyon: Aday, yere sabit halde duran her biri farklı renkte 4 adet sepet (çapı 25 cm) içinde bulunan topları 3 metre uzaklıkta olan aynı renkteki sepetlere taşır. Aday topu yanlış  renkteki sepete yerleştirir veya top sepetin dışına çıkar ise HATA komutuyla uyarılır. Aday hatasını düzelterek parkura devam eder. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. 4. istasyonu tamamlayan aday 5. İstasyona geçerken sahanın köşesinde bulunan dikmeyi işaretlenen yönden (dışından) geçmek zorundadır. Bu dikmeyi tutar, devirir veya yanlış yerden geçerse, HATA komutuyla tekrar geri gelip, slalomu nizami bir şekilde geçmelidir.

5. İstasyon: Adaylar (erkekler 50 cm, kadınlarda 40 cm) aralarında 100 cm mesafe olan 5 engelin üstünden çift ayak sıçrayarak istasyonu tamamlar. İstasyondaki tüm engeller çift ayak sıçrayıp çift ayak düşülerek geçilmek zorundadır. Son engel geçildikten sonra adayın tek ayak düşmesine izin verilir. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.

6. İstasyon: Aday, yerden yüksekliği 130 cm., çapı 90cm., yere 90 derece açı ile yerleştirilmiş sepete 4 metre mesafeden sağlık toplarını kullanarak atışlar yapar. 3 sağlık topundan   (Erkekler 5 kg., Kadınlar 3 kg.) birisini sepetin içerisine atan aday istasyonu tamamlayarak bir sonraki istasyona geçer. Aday atış çizgisini ihlal ederse HATA komutu ile uyarılır. Aday sağlık toplarının hiçbirisini sepete atamazsa, atmış olduğu toplardan birini alarak sepetin içine isabetli bir atış yapana kadar atışlarına devam eder. Kurallara uygun isabetli bir atış yapan aday bir sonraki istasyona geçer.

7. İstasyon: Aday, zeminde ard arda sıralanmış 9 adet karenin (40 x 40 cm) içine ve dışına çift ayak (eş zamanlı) sıçrama yaparak istasyonu tamamlar. Aday, İstasyona girmeden önce çift ayak basar ve ilk kare içerisinçift ayak düşerek devam eder. Sıçramalar bir kutucuğun içerisine ve onu takip eden kutucuğun dışına yapılarak silsileyle tamamlanır. Aday istasyona giriş esnasında veya herhangi bir bölümünde tek ayakla sıçrama yapar, sıra atlar veya çizgilere basarsa HATA komutu ile uyarılır ve istasyonu en başından tekrar yapar. Aday istasyonu doğru bir şekilde tamamladıktan sonra, bitiş fotoselinden geçerek parkuru tamamlar. Koordinasyon parkuru bittikten sonra adayın sınav derecesi, sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir.


Kayseri Erciyes Üniversitesi
Kayseri Erciyes Üniversitesi
Sınav Tarihi

12-14 Temmuz 2017

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama Özgeçmiştir. 2. Aşama Koordinasyon
Özgeçmiş
Var
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü 

31 Erkek 19 Bayan

Antrenörlük Bölümü

31 Erkek 19 Bayan

Antrenörlük Bölümü 2

31 Erkek 19 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü

31 Erkek 19 Bayan

Spor Yöneticiliği Bölümü 2

31 Erkek 19 Bayan

Rekreasyon Bölümü

31 Erkek 19 Bayan

Rekreasyon Bölümü 2

31 Erkek 19 Bayan

Baraj Puanı
200 Puandır. MS & SL 150 Puandır.
Kimler Düşünebilir
Özgeçmişi & Parkuru çok iyi olan adaylar için uygun bir üniversitedir. Özgeçmişi olmayan YGS'si yüksek adaylar düşünebilirler.

BENZER KILAVUZLAR