• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports
Erzincan Üniversitesi

 Beceri ve Koordinasyon Testi

Bu testin başlangıç ve bitiş süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir. Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir. Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara otomatik olarak kaydedilir. Ölçüm değerlendirmeye %30 oranında etki eder. Parkur mesafesi tahmini 28 metre gidiş, 31 metre ara ve 22 metre dönüş olmak üzere toplam 81 metredir (Şekil 3). Koordinasyon testi 8 istasyondan oluşur. Bu testte zamana karşı yarışan adaylara yalnızca bir hak verilir. Bu testler:

1.       Engel geçişi 2. Sağlık toplarının yerlerini değiştirme 3. Hentbol topu ile hedefe temel atış 4. Kasada öne düz takla 5. Voleybol parmak pas 6. Futbol topu ile minyatür kaleye atış 7. Basketbol topu ile slalom 8. Cimnastik sırası üzerinden sıçrama 1- ENGEL GEÇİŞ Aday, 150 cm aralıklarla dizili olan 5 engelden alçak olan 3 ‘ünün üzerinden, yüksek olan 2’ sinin altından geçer. Alçak olan engellerin yerden yüksekliği 50 cm, yüksek olan engellerin yerden yüksekliği 110 cm’ dir.

2.       SAĞLIK TOPLARININ YERLERİNİ DEĞİŞTİRME Aday yerde siyah ve kırmızı renkle işaretli olan noktalar üzerinde 2 metre ara ile duran siyah ve kırmızı renklerdeki toplardan önce siyah topu alarak kasaya koyar, ardından kırmızı topu kasaya koyar. Sonra siyah topu kasadan alır ve siyah noktaya koyar, kırmızı topu kasadan alır ve kırmızı noktaya koyar. Aday, topları belirtilen noktalara bırakmak zorundadır. Toplar bulunması gereken yerde olmadığı takdirde düzeltilmesi için aday geri çevrilir.

3.       HENTBOL TOPU İLE HEDEFE TEMEL ATIŞ Aday kasa içerisinde bulunan 10 adet hentbol topu ile hentbol temel atış tekniğine uygun olarak, kasadan 1 metre uzaklıkta bulunan çizgiyi geçmemek kaydıyla 7 metre uzaklıkta bulunan hentbol kalesinin sağ üst ve sol alt köşesindeki 60cm x 60cm ebatlarındaki kutulara atış yapar. Adayın ilk atışı hangi hedefe (köşeye) uygulayacağı kendi tercihine bağlıdır. Ancak aday isabet olmaksızın üst üste aynı köşeye atış uygulayamaz. İsabet kaydedene kadar (top çerçevenin içine girmeli) atışlar ayrı köşelere uygulanmak zorundadır ( Örneğin, bir alt köşeye – bir üst köşeye ya da tam tersine bir üst köşeye – bir alt köşeye). Herhangi bir köşeye isabetli bir atış yapan aday, isabet kaydedemediği köşeye üst üste atış yapabilir. Aday her iki köşeye ( sağ üst – sol alt) 1’er geçerli (çizgiyi geçmeden) ve isabetli atış yapana kadar 10 tane hentbol topunu kullanmak zorundadır. Her iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli atış yapan aday geriye kalan topları kullanmadan bir sonraki (4.) istasyona geçer. (Örneğin, ilk 5 atışında her iki köşeye ayrı ayrı 1’er geçerli ve isabetli atış yapan aday, diğer 5 topu kullanmadan 4. istasyona geçer). İsabet kaydetmeden üst üste aynı köşeye atış yapılması durumunda kasaya her hatalı atış için fazladan 1 top eklenecektir. Aday eklenen bu topları da yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak atmak zorundadır. Aday geçersiz atışlardan dolayı kasaya eklenen topları yukarıdaki kurallara uygun olarak kullanmadan 4. istasyona geçemez. Aksi takdirde aday diskalifiye olur.

4.       KASADA ÖNE DÜZ TAKLA Hentbol testini başarıyla geçen aday hentbol atış çizgisinden 5 m uzakta bulunan huninin etrafından dönerek kızlar 70 cm (3 parça), erkekler ise 90 cm yüksekliğindeki (4 parça) uzun kasa üzerinden öne düz takla yaparlar. Kurallara uygun olarak yapılan takla tamamen kasanın sonunda bitirilir (kasanın yanlarından çıkış olamaz), yani hareket kasanın tam önünde tamamlanır. Adaylar ayrıca kasanın önünde buluna 90 cm genişliğindeki minderin üzerine çift ayak basarak hareketi tamamlamak zorundadır. Adayların taklaya başlarken kasaya çarpması sonucu kasanın devrilmesi durumunda, kasa aday tarafından düzeltildikten sonra takla tekrarlanacaktır. Aday takla esnasında kasanın kenarından düşerse hareket tekrarlanacaktır. Takla sonunda adayın iki ayağı da sadece mindere temas etmek zorundadır. Vücudunun herhangi bir yeri minder dışına temas ederse takla tekrarlanır. Kurallara uygun yapılan takladan sonra bir sonraki istasyona geçer.

5.       VOLEYBOL PARMAK PAS Aday parmak pas prensibine uygun olarak fileden 3 m uzaklıkta ve 4 m uzunluktaki atış bölgesinin atış yönüne göre sağ tarafından 1 m uzaklıkta bulunan kasadan aldığı topu başının üzerine yükselterek filenin karşısındaki minderle belirlenmiş alanlara sırasıyla atış yapar.. Aday parmak pasla sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgelere atış yapar. Üç bölgeye de kurallara uygun isabet sağlayan aday voleybol istasyonunu terk edebilir. İsabet sağlanamaması durumunda kasadaki 10 topun tamamını doğru teknikte ve sırayla kullanmak zorundadır. Adaylar atışlarını 1. bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge sırasına göre kullanacaktır. Aday kurallara uygun isabet sağladığı bölgeye artık atış yapmayarak sıradaki bölgelere atış yapacaktır. Örneğin; 1. bölgeye isabetli atış yapılınca diğer atışlar sadece 2. ve 3. Bölgelere yine sırasıyla yapılacaktır. 1. bölgeye tekrar atış yapılmayacaktır. Parmak pasıyla atışlar 1. bölgede fileden 1 m uzaklıkta ve 2 m X 1 m ebatlarında, 2. bölgede fileden 3 m uzaklıkta ve 2 m X 1 m ebatlarında ve 3. bölgede fileden 5 m uzaklıkta ve 2 m X 1 m ebatlarında ki minderler üzerine yapılacaktır. Erkekler için file yüksekliği 2,43 m bayanlar için 2,24 m ‘dir. Topun mindere en küçük teması isabetli atış olarak sayılır. Not: Zaman kazanmak amacıyla yapılan prensip dışı parmak pas, fileyi geçmeyen toplar ve atış alanı çizgisi dışında ya da çizgiye basarak yapılan alan ihlali durumunda atış geçersiz sayılır ve kasaya eklenen toplar ile tekrar ettirilir

6.       FUTBOL TOPU İLE MİNYATÜR KALEYE ATIŞ Adaylar bu istasyona geldiklerinde atış çizgisine 1 m uzaklıktaki kasa içerisinde bulunan 6 adet futbol topu ile 120 cm genişlik ve 80 cm yüksekliğindeki minyatür futbol kalesine istediği herhangi bir ayak ile isabetli şut atmaya çalışır. Atış çizgisinin kaleye uzaklığı bayanlarda 5 m erkeklerde ise 7 m’dir. Adaylar kaleye kurallara uygun iki isabetli şut atana kadar vuruşlara devam etmek (6 topuda kullanmak) zorundadır. Vuruşlar belirlenen atış çizgisinin gerisinden ve futbol topu yere bırakıldıktan sonra yerle temas halindeki topa yapılmak zorundadır. Kurallara uygun olarak yapılmayan (atış çizgisini ihlal etme, yerle teması sağlanmayan veya yerden yüksek durumdaki topla vuruş yapmak) her hatalı vuruş için kasaya dışarından top ilave edilecektir. Belirlenen kurallara göre 2 isabet kaydeden veya 6 topunu kullanan aday diğer istasyona geçer.

7.       BASKETBOL TOPU İLE SLALOM Aday istasyon başında bulunan kasadan aldığı basketbol topunu 1 metre aralıklarla dizilmiş 7 adet slalom çubuğu arasından dribbling (basketbol oyun kurallarına uygun olarak top sürme) yapar. Aday 1. engele gelmeden önce dribblinge başlamalıdır (1. engelden önce top yere en az 1 defa vurulmalıdır). Bu andan itibaren top sürme hareketi başladığı için, aday topu çift ya da tek elle tutamaz, taşıyamaz. Aksi takdirde hatalı top sürme meydana gelir ve aday, hatanın yapıldığı yerden hareketi tekrar doğru olarak yapmak zorunda kalır. Aday her engel arasında topu 1 defa yere vurarak top sürme hareketini yapar. Top sürme işlemi bittikten sonra aday, basketbol topunu istasyon sonundaki kasanın içerisine bırakır ve sıçrama istasyonuna geçer. İstasyon sonunda kasanın içerisine bırakılan top kasanın dışına çıktığı takdirde, aday diğer istasyona geçmeden önce topu alarak kasanın içerisine bırakmalıdır. Basketbol topunu her engel arasında kurallara uygun olarak yere vurmayan (dribbling yapmayan), engel atlayan veya engellerden birini düşüren aday düşürmüş olduğu engeli tekrar yerine koyar, engel atladığı veya top sürme hatasını yaptığı noktadan hareketine devam eder.

8.       CİMNASTİK SIRASI ÜZERİNDEN SIÇRAMA Erkek adaylar engel üzerinden sağa ve sola çift ayakla 5'er defa toplam 10 sıçrama, bayan adaylar 3’er defa toplam 6 sıçrama yapar. Sıçramayı belirtilen tekrardan az veya tek ayakla yapan aday eksik ya da hatalı yaptığı yerden harekete devam eder. Eksik veya hatalı sıçrama yapmasına ve uyarılmasına rağmen parkura devam ederek fotoseli durduran aday diskalifiye olur. Sıçrama istasyonunu başarıyla tamamlayan aday fotoselden geçerek sınavını tamamlar.

ÖNEMLİ UYARI Uygulama sınavlarında;

• İstasyon atlayan,

• Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarıları dikkate almayan,

• Kendi yaptığı hareketten dolayı fotoselden geçmeyen ve zamanı durduramayan aday diskalifiye olur.


Erzincan Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Sınav Tarihi

10 Temmuz Sınav Başlangıçı

Sınav Sistemi
2 Aşamalıdır. 1. Aşama Branş Ön Eleme Sınavıdır. 2. Aşama Koordinasyon Parkuru
Özgeçmiş
Bölümler Kontejan

Beden Eğitimi Bölümü

 24 Erkek 15 Bayan 1 Fair Play

Antrenörlük Bölümü 

 24 Erkek 15 Bayan 1 Fair Play

Beden Eğitimi Bölümü (E.F.)

 24 Erkek 15 Bayan 1 Fair Play

 

Baraj Puanı
NL 200 SL 180 MS 160 Puandır.
Kimler Düşünebilir
YGS Puanı kötü Branşı ve Parkuru çok iyi adaylara önerilir. Diğer Arkadaşlarımda YGS Puanınıza göre Branş ve Koordinasyonunuzu esnetebilirsiniz.

BENZER KILAVUZLAR